sv. 34 | List anglickému spisovateli F. Swinnertonovi o románě Čistá žena [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Rukopisný koncept v angličtině psaný Masarykem tužkou, datováno 12/3 ‘22; strojopisné průklepy dopisu; odpověď F. Swinnertona.