sv. 34 | Práce pro krále pruského [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Výstřižek z Času se zatrženým článkem, na okraji novin je poznámka „inspirováno panem presidentem“.
  • Práce pro krále pruského. Čas, 32, 1922, č. 69, s. 5, 22. 3. Nepodepsáno.