sv. 34 | Zástupci německých učitelů u prezidenta Masaryka [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisný záznam audience v němčině; rukopisný koncept překladu do češtiny, strojopisné průklepy českého textu.
Tiskneme podle strojopisu českého textu s naším titulkem.
  • Die Vertreter der deutschen Lehrerschaft beim Prásidenten Masaryk. Deutsche Zeitung Bohemia, 95, 1922, č. 1, s. 4, 1. 1. (zpráva). Otištěno též: Die Vorsprache beim Prásidenten der Republik. Freie Schulzeitung, 2, 1922, č. 1, s. 2–5, 5. 1., a v dalších listech.