sv. 34 | Kolem prezidentova novoročního projevu [1922]

AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopis textu s názvem „Presidentův novoroční projev“ s vlastnoručními Masarykovými opravami tužkou, podepsáno strojem Dr. J. K.; na okraji dokumentu poznámka „Poslední úprava pana presidenta. K 50/22“.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 79. Strojopisný opis textu s vyznačením Masarykových úprav.
  • Kolem prezidentova novoročního projevu. Čas, 32, 1922, č. 19, s. 1–2, 22. 1. Podepsáno Dr. J. K.