sv. 34 | Rozhovor se zástupci československého tisku [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy rozhovoru z denního tisku; projev byl publikován pouze v nepřímé řeči.
Tiskneme podle původního vydání Cesty demokracie lis naším titulkem.
  • Českoslovenští novináři u p. prezidenta republiky. Venkov, 16, 1921, č. 114, s. 6, 18. 5. (zpráva). Otištěno též: Českoslovenští novináři u pana prezidenta. Tribuna, 3, 1921, č. 115, s. 3, 18. 5. (zpráva), a v dalších listech.