sv. 34 | Vzpomínky na Švýcarsko [1923]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis rozhovoru v němčině.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopis článku v němčině s drobnými rukopisnými opravami dr. Kučery, na obale spisu je poznámka: „V indexu 28. listopadu 1922. Interview pro dr. Schabada, diktát p. p.“; strojopisné opisy textu v němčině a překlad do češtiny; výtisk listu National Zeitung.
  • Meine Schweizererinnerungen. National Zeitung, 82, 1923, s. 1, Im Februar 1923 (jde o zvláštní přílohu „Švýcarsko a Československo“, která vyšla s číslem National Zeitung ze dne 4. 2. 1923). Meine Schweizer Erinnerungen. Prager Presse, 3, 1923, č. 35, s. 2, 6. 2. Otištěno též: Prezident Masaryk o příkladu Švýcarska za války. Lidové noviny, 31,1923, č. 63, s. 2, 6. 2., a v dalších listech.