sv. 34 | Členové Mezinárodní parlamentní konference u pana prezidenta [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisný koncept ve francouzštině s Masarykovými opravami tužkou, nedatováno; strojopisné opisy projevu.
AKPR, inv. č. 893, sign. 8500, kr. 97. Strojopis projevu (č. A 823/23).
  • Členové Mezinárodní parlamentní konference u pana prezidenta. České slovo, 15, 1923, č. 120, s. 7, 24. 5. Otištěno též: U prezidenta republiky. Lidové noviny, 31, 1923, č. 255, s. 2, 24. 5.