sv. 34 | Projev při návštěvě Válečné školy v Praze [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisné kopie Masarykova proslovu, datováno 27. 4. 1922.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Prezident republiky o francouzské vojenské misi. Čas, 32, 1922, č. 101, s. 9, 30. 4. (redakčně upraveno). Otištěno též: Prezident Masaryk ve Válečné škole. Lidové noviny, 30, 1922, č. 216, s. 4, 30. 4. (redakčně upraveno), a v dalších listech. Přetištěno: Projevy prezidenta T. G. Masaryka k vojsku. Praha 1929, s. 52–53.