sv. 34 | List do základního kamene pomníku padlých legionářů z Písecka [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy Masarykova vzkazu; výstřižky z denního tisku.
  • Pan prezident pro pomník padlým legionářům. Národní listy, 61, 1921, č. 295, s. 4, 27. 10. Otištěno též: Autograf prezidenta republiky pro základní kámen pomníku padlým legionářům. Lidové noviny, 29, 1921, č. 539, s. 5, 27. 10., a v dalších listech. Tiskneme s naším titulkem.