sv. 34 | Pan prezident T. G. Masaryk na Mělníce [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisný text shrnující Masarykovu návštěvu; text byl zpracován podle zpráv v Mělnických listech.
  • Pan prezident T. G. Masaryk na Mělníce. Mělnické listy, 4, 1922, č. 39, s. 1, 29. 9., a v dalších listech (tam většinou jen jako zpráva).