sv. 34 | Intervenční legenda [1921]

  • Intervenční legenda. Čas, 31, 1921, č. 35, s. 1–2, 11. 2. Nepodepsáno.