sv. 34 | Nový rok na Hradě – poselství prezidenta republiky [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisný koncept projevu k zástupcům Národního shromáždění s Masarykovými korekturami tužkou a strojopis opraveného textu; strojopis prezidentova projevu k diplomatickému sboru ve francouzštině, angličtině a němčině. Rukopis a strojopisný přepis celého programu novoročních audiencí i s projevy jednotlivých delegací a prezidentovými odpověďmi; výstřižky z denního tisku.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 96 a 97. Strojopisný opis projevu k zástupcům Národního shromáždění.
  • Nový rok na Hradě – poselství prezidenta republiky. Čas, 32, 1922, č. 1, s. 1–2, 2. 1. Otištěno též: Prezidentovo novoroční poselství. Národní listy, 62, 1922, č. 2, s. 1–2, 2. 1. (redakčně zpracováno), a v dalších listech.