sv. 34 | Vzpomínka na malostranský Sokol [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisné opisy dopisu; výstřižky z novin a časopisů.
  • Dopis prezidentův kronikáři župy Podbělohorské. Sokolský věstník, 26, 1924, č. 20, s. 315, 15. 5. Přetištěno: Vzpomínka na malostranský Sokol. Masarykův sborník, sv. 3 (1928–29), Praha 1929, s. 8.