sv. 34 | Politický antropomorfismus [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisný koncept článku s vlastnoručními Masarykovými opravami tužkou, nepodepsáno, dokument je datován razítkem „28 OCT 1921“.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku; na okraji dokumentu je perem chybně poznamenáno: „Diktováno panem presidentem 28/XI 21. V novinách nebylo uveřejněno.“
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopis článku; označeno jako Důvěrné a chybně nadepsáno: „Neuveřejněná odpověď na polemiku vedenou proti interviewu.“
  • Politický antropomorfismus. Čas, 31, 1921, č. 244, s. 4, 29. 10. Nepodepsáno.