sv. 34 | Prezident T. G. Masaryk americkým Čechoslovákům [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Koncept s Masarykovými opravami tužkou adresovaný Národní radě československé; strojopisné opisy telegramu. Telegram byl vypraven z Capri 20. 6. 1921.
  • Prezident T. G. Masaryk americkým Čechoslovákům. Lidové noviny, 29,1921, č. 307, s. 2, 21. 6. Otištěno též: Čas, 31, 1921, č. 138, s. 2, 21. 6., a v dalších listech.