sv. 34 | Prezident Masaryk W. Steedovi k 50. narozeninám [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisný koncept v angličtině s Masarykovými opravami tužkou, datováno Lány, October 8th 1921, podepsáno vlastnoručně T.G.M.; strojopisné opisy dopisu v angličtině; výstřižky a opisy textu z denního tisku.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Průklepy dopisu v angličtině.
  • Prezident Masaryk Steedovi. Čas, 31, 1921, č. 239, s. 5, 12. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk W. Steedovi. Lidové noviny, 29, 1921, č. 511, s. 5, 12. 10., a v dalších listech.