sv. 34 | Ke schůzce československého a rakouského prezidenta v Lánech [1921]

Hainisch bei Masaryk. Unterredung mit Beneš und den Staatsprásidenten. Vossische Zeitung, 217, 1921, č. 591, s. 8, 16. 12. Ke schůzce prezidentů. Národní listy, 61, 1921, č. 346, s. 2, 17. 12. Otištěno též: Po konferenci v Lánech. Československá republika, 242, 1921, č. 346, s. 1, 17. 12., a v dalších listech.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Výtisk listu Vossische Zeitung, výstřižky a opisy textu z čs. denního tisku (Československá republika).
Tiskneme podle původního vydání Cesty demokracie II.
Schůzka prezidentů v Lánech. Čas, 31, 1921, č. 294, s. 1, 16. 12. Otištěno též: Politická návštěva z Rakouské republiky v Lánech. Československá republika, 242, 1921, č. 345, s. 1, 16. 12., a v dalších listech.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisné kopie prohlášení pro tisk o lánské schůzce.
Prezident republiky spolkovému prezidentu dr. Hainischovi. Československá republika, 242, 1921, č. 347, s. 1, 18. 12. Otištěno též: Čas, 31, 1921, č. 296, s. 9, 18. 12., a v dalších listech.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis telegramu v němčině.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisný koncept v němčině s Masarykovými opravami tužkou; strojopisné kopie telegramu v němčině, nedatováno, podepsán Masaryk. Telegram byl vypraven 17. 12. 1921.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 45. Strojopisné kopie dopisu v němčině.