sv. 34 | Telegram paní Štanclové k úmrtí Václava Štancla [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Vlastnoruční Masarykův návrh odpovědi, strojopisné opisy telegramu; telegram byl vypraven 15. 5. 1921.
Tiskneme s naším titulkem.