sv. 34 | List arcibiskupovi Nathanu Söderblomovi do Uppsaly [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisný opis Masarykova dopisu, datováno Lány, March 15th 1922. Je zde uložen i opis původního dopisu N. Sóderbloma Masarykovi z 16. 12. 1920. Na přebale spisu je i zdůvodnění zpoždění odpovědi.
AKPR, inv. č. 893, sign. 8 500, kr. 97. Strojopisný opis v angličtině, č. D 1501/22.