sv. 34 | Projevy při oslavách 28. října [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 96, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné koncepty s Masarykovými opravami; strojopisné kopie prezidentových proslovů v češtině, popřípadě ve francouzštině.
  • Oslava 4. výročí republiky. Československá republika, 243, 1922, č. 297, s. 1–2, 30. 10. Otištěno též: Oslavy národního svátku 28. října. Čas, 32, 1922, č. 243, s. 1–2, 30. 10., a v dalších listech.