sv. 34 | Hlučínská delegace u prezidenta republiky [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Odpověď prezidenta zástupcům Hlučínská a Těšínská. Opis (rukopis) textu z listu Československá republika; strojopisné kopie textu, datováno 7. ledna 1921.
Prezident Masaryk přijal zástupce obcí z Hlučínská a Těšínská dne 7. 1. 1921. Podle teritoriálního ustanovení versailleské mírové konference postoupilo Německo z území Horního Slezska Československu hlučínský okres. Republika se ujala správy tohoto území4. února 1920.
  • Hlučínská delegace u prezidenta republiky. Čas, 31, 1921, č. 6, s. 1–2, 8. 1. Otištěno též: Hosté z Hlučínská a Těšínská v Praze. České slovo, 13, 1921, č. 6, s. 3, 8. 1., a v dalších listech.