sv. 34 | Masarykův pozdrav všelegionářskému sjezdu [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept s Masarykovými doplňky tužkou; strojopisné opisy dopisu, nedatováno, podepsán T. G. Masaryk v. r.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, VKPR č. j. 124/21.
Dne 24. října 1920 se konal sjezd legionářů z Moravy a Slezska. Mimo jiné přijal usnesení, aby se dne 11.–13. prosince 1920 sešel v Praze první všelegionářský sjezd, na němž mělo dojít ke sjednocení legionářských organizací. (Leták předsjezdového výboru z 24. 10. 1920je uložen v AÚTGM, f. TGM-L, kr. 39; viz i AKPR, D 795.) Konání sjezdu bylo pravděpodobně v důsledku prosincové generální stávky a dalších nepokojů odloženo, takže první všelegionářský sjezd se v Praze konal až ve dnech 15.–17. 1. 1921. Ze sjezdu byl prezidentovi poslán pozdravný telegram, na který Masaryk odpověděl listem, který na sjezdu přečetl 16. 1. ministr spravedlnosti dr. A. Popelka.
  • Poselství prezidenta Masaryka. Čas, 31, 1921, č. 12, s. 1, 17. 1. Otištěno též: Masarykův pozdrav všelegionářskému sjezdu. Československý legionář, 3, 1921, č. 4, s. 2, 21. 1., a v dalších listech.