sv. 34 | K pokusu o restauraci Habsburků v Maďarsku [1921]

Částečná mobilizace vyhlášena. Lidové noviny, 29, 1921, č. 534, s. 1, 24. 10. Otištěno též: Mobilizační vyhláška. Čas, 31, 1921, č. 250, s. 1, 25. 10., a v dalších listech.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy mobilizačního rozkazu.
Demobilizace. Lidové noviny, 29, 1921, č. 560, s. 1,9. 11. Otištěno též: Demobilizace. Rozhodnutí prezidentovo. Národní listy, 61, 1921, č. 308, s. 1, 9. 11., a v dalších listech.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné opisy demobilizačního rozkazu.
Armádní rozkaz pana prezidenta. České slovo, 13, 1921, č. 258, s. 2, 9. 11. Otištěno též: Armádní rozkaz: prezidentovo uznání vojsku. Národní listy, 61, 1921, č. 308, s. 1, 9. 11., a v dalších listech. Přetištěno: Projevy prezidenta T. G. Masaryka k vojsku. Praha 1929, s. 49–50.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Fotokopie strojopisného konceptu provolání k vojsku s Masarykovými opravami perem; strojopisné opisy rozkazu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis rozkazu.