sv. 34 | Projev k deputaci sjezdu Čs. strany socialistické [1922]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisy prezidentova projevu, datováno 5. 6. 1922.
Tiskneme s naším titulkem.
  • Jubilejní slavnosti čsl. socialistů. Čas, 32, 1922, č. 125, s. 3, 6. 6. Otištěno též: Hold čs. socialistů prezidentu Masarykovi. Lidové noviny, 30, 1922, č. 280, s. 2, 6. 6. (kráceno), a v dalších listech.