sv. 34 | Z rozhovoru prezidenta s deputací z Chebska [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Výstřižky a opisy rozhovoru z denního tisku; průklepy popisu audience i s prezidentovými prohlášeními v češtině.
Tiskneme podle původního vydání Cesty demokracie II.
  • Die Egerlánder bei Masaryk. Egerer Zeitung, 76, 1922, č. 290, s. 1, 23. 12. Otištěno též: Deutsche Zeitung Bohemia, 95, 1922, č. 301, s. 2, 23. 12. (kráceno), a v dalších listech.