sv. 34 | List Janu Malypetrovi po úmrtí Aloise Rašína [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisný koncept s opravami perem (ne rukou TGM); strojopisné opisy dopisu.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Zde jsou uloženy jen výstřižky z denního tisku.
  • Prezident republiky odkazu dr. Rašína. České slovo, 15, 1923, č. 41, s. 1, 20. 2. Otištěno též: Dr. Alois Rašín. List prezidenta republiky. Národní listy, 63, 1923, č. 49, s. 1,20. 2., a v dalších listech.