sv. 34 | Telegram k úmrtí H. M. Hyndmana [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Masarykův rukopis telegramu v angličtině tužkou, podepsán Masaryk, nedatováno; strojopisné kopie textu. Telegram byl vypraven 23. 11. 1921.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis telegramu v angličtině.
  • Soustrastný projev prezidenta republiky paní Hyndmanové. Lidové noviny, 29,1921, č. 588, s. 5, 24. 11. Otištěno též: Pan prezident republiky... Národní listy, 61, 1921, č. 323, s. 3, 24. 11.