sv. 34 | Prezident Masaryk básníku Hviezdoslavovi [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. V archivu jsou uloženy pouze opisy textu z denního tisku (Lidové noviny).
  • Prezident Masaryk básníku Hviezdoslavovi. Lidové noviny, 29, 1921, č. 273, s. 3, 3. 6. Otištěno též: Dopis prezidenta Masaryka Mistru Hviezdoslavovi. Čas, 31, 1921, č. 122, s. 2, 2. 6., a v dalších listech.