sv. 34 | Poselství dětem Spojených států amerických [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisný koncept v češtině s Masarykovými opravami, vlastnoručně datováno „koncem března“; strojopisný koncept v angličtině také s Masarykovými úpravami, datováno Lány 19th March 1923. Opisy konečného znění.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopisný opis poselství, č. D 1672/23.
Tiskneme s naším titulkem.