sv. 34 | Poselství prezidenta Masaryka dělnické Olympiádě [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami tužkou; strojopisné opisy telegramu. Telegram byl vypraven z Capri 18. 6. 1921.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopis telegramu na hlavičkovém papíře prezidenta republiky s vlastnoručním podpisem T. G. Masaryka.
  • Poselství prezidenta Masaryka. Tribuna, 3, 1921, č. 149, s. 2, 26. 6. Otištěno též: Dělnická Olympiáda. Národní listy, 61, 1921, č. 173, s. 3, 26. 6., a v dalších listech.