sv. 34 | Projev k deputaci sjezdu československých evangelíků [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Strojopisný koncept s Masarykovými opravami, datováno 27. září 1923, nepodepsáno; strojopisné opisy projevu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy projevu.
  • Sjezd československých evangelíků v Praze. Národní listy, 63, 1923, č. 267, s. 3, 29. 9. Otištěno též: Sjezd československých evangelíků v Praze. U pana prezidenta. České slovo, 15, 1923, č. 228, s. 4, 29. 9., a v dalších listech.