sv. 34 | Ještě ke sjezdu národní demokracie [1922]

Článek byl uveden touto redakční poznámkou: „Ke sjezdu nár. demokracie připojili jsme sice již řadu poznámek, aniž jsme ovšem vyčerpali všechny momenty, jež průběh tohoto sjezdu poskytl veřejné kritice. Proto ochotně uveřejňujeme další článek z kruhů mimoredakčních, který na četné takové momenty kriticky reaguje.“ 
AÚTGM, f. TGM-R, kr. 445. Strojopis textu s názvem „Sjezd Národní demokracie“ s Masarykovými opravami a doplňky tužkou, vlastnoručně podepsáno Dr. J. K.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 46. Strojopisný opis článku, na obale spisu poznámka „p. p[rezident]em napsáno podle indexu 29. března 1922“.
AKPR, T 1834/21. Strojopisný opis článku; podepsáno Dr. J. K.
  • Ještě ke sjezdu národní demokracie. Čas, 32, 1922, č. 76, s. 1–2, 31. 3. Podepsáno Dr. J. K.