sv. 34 | Oslava sedmdesátých narozenin Aloise Jiráska [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept s Masarykovými úpravami tužkou; strojopisné opisy dopisu, datováno 22. 5. 1921, podepsán T. G. Masaryk.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu, č. D 2265/21.
  • Oslava 70. narozenin Aloise Jiráska. Venkov, 16, 1921, č. 119, s. 1, 24. 5. Otištěno též: Jiráskovy sedmdesátiny. Lidové noviny, 29, 1921, č. 253, s. 2, 23. 5., a v dalších listech.