sv. 34 | List k slavnosti na paměť pobělohorských exulantů [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisný koncept dopisu s Masarykovými opravami tužkou, datováno v rohu dr. Kučerou 9. 6. 1921; výstřižky z denního tisku.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95. Strojopis telegramu na hlavičkovém papíře prezidenta republiky s vlastnoručním podpisem T. G. Masaryka.
  • Pozdrav prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 29, 1921, č. 304, s. 2, 20. 6., a v dalších listech.