sv. 34 | Oslavy národního svátku 28. října [1921]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 96, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 44. Strojopisné koncepty projevů s Masarykovými opravami; strojopisné opisy prezidentových odpovědí na projevy při audiencích v češtině, popřípadě ve francouzštině.
  • Oslavy národního svátku 28. října. Čas, 1921, č. 244, s. 1–2, 29. 10. Otištěno též: Třetí výročí československé samostatnosti. Lidové noviny, 29, 1921, č. 542, s. 1, 29. 10., a v dalších listech.