sv. 34 | Prezident Masaryk národnej roľníckej strane [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné opisy vzkazu v češtině a slovenštině. Připiš byl vypraven ve slovenském znění.
  • Prezident Masaryk národnej rol’níckej straně. Slovenský denník, 4, 1921, č. 150a, s. 1,5. 7. Otištěno též: Prezident republiky Slovenské národní a rolnické straně. Československá republika, 242, 1921, č. 181, s. 1, 4. 7., a v dalších listech.