sv. 34 | Ze sovětského Ruska [1921]

Tiskneme ve vlastním překladu.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Rukopisný koncept dr. Kučery perem v němčině s názvem „Aus Sowjetrussland“ a v češtině s názvem „Sověty, bolševictví a komunism“.
AKPR, T 22/21. Strojopisný opis Kučerova textu v němčině s vlastnoručními Masarykovými opravami a doplňky (list T 872/21). Na dokumentu je poznámka dr. Kučery ze 3. 7. 1921 tužkou: „Budiž uveřejněno v Prager Presse. (Rozkaz pana presidenta z 2/VII 21)“ a cizí rukou perem připsáno: „opis převzal dr. Schieszl a zařídí uveřejnění v Prager Presse 12/VII 21“.
Koncept článku napsal dr. Kučera během pobytu T. G. Masaryka na Capri podle prezidentových pokynů. (Viz také AKPR, T 1165/22, složka Neprotokolované r. 1921, zpráva č. 9.)
  • Aus Sowjetrußland. Prager Presse, 1, 1921, č. 107, s. 1, 14. 7. Nepodepsáno.