sv. 34 | Druhá cesta prezidenta Masaryka po Slovensku [1923]

Pan prezident republiky v Báňské Šťávnici a v Báňské Bystřici. Československá republika, 244, 1923, č. 235, s. 8, 26. 8. Otištěno též: Pán prezident v B. Bystrici a vo Zvolené. Hronské noviny, 5, 1923, č. 35, s. 1–2, 1. 9., a v dalších listech.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Jsou zde uloženy zprávy městských úřadů v Banské Štiavnici a Banské Bystrici z roku 1933 o návštěvě prezidenta Masaryka v roce 1923, vypracované na základě článků z denního tisku. Ke zprávám jsou přiloženy i výtisky příslušných novin a časopisů.
Prezident Masaryk na Slovensku. Lidové noviny, 31, 1923, č. 428, s. 2, 27. 8. Otištěno též: Pan prezident v Báňské Bystřici, ve Zvoleni a Levici. Československá republika, 244, 1923, č. 236, s. 1, 27. 8., a v dalších listech.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Zpráva Městského úřadu ve Zvolenu z roku 1933 o návštěvě prezidenta Masaryka v roce 1923, vypracovaná na základě článků z denního tisku.