sv. 34 | List paní Burgerové k úmrtí dr. Václava Burgera [1923]

AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisné průklepy dopisu.
Tiskneme s naším titulkem.