sv. 34 | Prezident republiky ve východních Čechách [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopis programu prezidentova zájezdu do východních Čech; rukopisný popis cesty i s novinovými výstřižky; strojopisné zprávy úřadů v Čáslavi, Pardubicích a Kutné Hoře.
  • Prezident republiky ve východních Čechách. Lidové noviny, 30, 1922, č. 479 a 480, 24. a 25. 9. Otištěno též: Cesta pana prezidenta po českém východě. Národní listy, 62, 1922, č. 262, s. 1, 24. 9., a v dalších listech.