sv. 34 | Návštěva Domažlic a Klatov [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. K celému zájezdu jsou zde uloženy jen výstřižky z denního tisku.
  • Cesta pana prezidenta republiky do jihozápadních Čech. Československá republika, 244, 1923, č. 122, s. 4, 4. 5. Otištěno též: Pan prezident v Domažlicích. České slovo, 15, 1923, č. 104, s. 1,4. 5., a v dalších listech. Otištěno též: Návštěva prezidenta republiky dr. Masaryka v Klatovech. Šumavan, 55, 1923, č. 35, s. 1–2, 5. 5.