sv. 34 | Cesta na Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus [1921]

Projevy ve Skalici-Boskovicích a v Brně:
Prezident Masaryk na Moravě. Národní listy, 61, 1921, č. 255, s. 2, 17. 9. Otištěno též: Zájezd prezidenta republiky na Moravu. Čas, 31, 1921, č. 218, s. 3–4, 17. 9., a v dalších listech.
Prezident na Moravě. Uvítání v Brně. Lidové noviny, 29, 1921, č. 465, s. 2, 17. 9. Prezident republiky v Brně. Československá republika, 242, 1921, č. 256, s. 4–5, 18. 9., a v dalších listech.
Prezident na Moravě. Včerejší audience. Lidové noviny, 29, 1921, č. 467, s. 3, 18. 9. Otištěno též: Rozloučení pana prezidenta s Brnem. Čas, 31, 1921, č. 219, s. 9, 18. 9., a v dalších listech.
Prezident na Moravě. Prezident na vysokých školách. V Moravském krasu. Lidové noviny, 29, 1921, č. 467, s. 2–3, 18. 9. Otištěno též: Pán prezident na Moravě. Slovenský denník, 4, 1921, č. 213, s. 3, 20. 9., a v dalších listech.
Projevy ve Vyškově, v Prostějově, v Olomouci, odhalení Památníku svobody na Hradisku: Prezidentova triumfální cesta Moravou. Československá republika, 242,1921, č. 257, s. 1–2, 19. 9. Otištěno též: Prezident na Moravě. Lidové noviny, 29, 1921, č. 468, s. 1–3, 19. 9., a v dalších listech.
Cesta prezidenta republiky na Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus. (Přerov – Břeclav – Bratislava). Československá republika, 242, 1921, č. 258, s. 4–5, 20. 9. Otištěno též: Prezident na Moravě. Lidové noviny, 29, 1921, č. 470, s. 2, 20. 9.
Příjezd prezidentův na Slovensko. V Bratislavě. Lidové noviny, 29, 1921, č. 470, s. 3, 20. 9. Otištěno též: Pán prezident Masaryk v Bratislavě. Slovenský denník, 4, 1921, č. 213, s. 1, 20. 9., a v dalších listech.
Prezident na Slovensku. V Bratislavě. Lidové noviny, 29, 1921, č. 472, s. 3, 21.9. Pán prezident republiky na Slovensku. Slovenský denník, 4, 1921, č. 214, s. 1,21.9., a v dalších listech.
Prezident Masaryk k bratislavským Němcům. Lidové noviny, 29, 1921, č. 472, s. 1, 21.9. Otištěno též: Pán prezident Nemcom a Maďarom. Slovenský denník, 4,1921, č. 215, s. 2, 22. 9., a v dalších listech.
Prezident na Slovensku. V Trenčíně. V Turč. Sv. Martině. Lidové noviny, 29, 1921, č. 472, s. 1–3, 21. 9. Otištěno též: Cesta do Turčianského Svátého Martina. Slovenský
Prezident na Slovensku. V Ružomberoku. V Liptovském Sv. Mikuláši. Lidové noviny, 29, 1921, č. 474, s. 2–3, 22. 9. Otištěno též: Pán prezident na Slovensku. V Ružomberoku. V Lipt. Sv. Mikuláši. Pozdrav pána prezidenta Hviezdoslavovi. Slovenský denník, 4, 1921, č. 216, s. 3, 23. 9., a v dalších listech.
Prezident na Slovensku. V Košicích. Lidové noviny, 29, 1921, č. 474, s. 3, 22. 9. Otištěno též: V Košiciach. Slovenský denník, 4, 1921, č. 216, s. 3, 23. 9., a v dalších listech.
Prezident na Podkarpatské Rusi. Návštěva Užhorodu. Lidové noviny, 29,1921, č. 477, s. 1–2, 23. 9. Otištěno též: Pán prezident v Podkarpatské] Rusi. Slovenský denník, 4, 1921, č. 217 a 218, s. 1–3, 24. a 25. 9., a v dalších listech. 
Prezident u hrobu Štefánikova. Lidové noviny, 29,1921, č. 478, s. 2, 24. 9. Otištěno též: Cesta na Bradlo. Pán prezident u rovu Štefánikovho. Slovenský denník, 4, 1921, č. 218, s. 3, 25. 9., a v dalších listech.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 42 a 43. Úplná dokumentace k prezidentově cestě na Moravu, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Strojopisné opisy vítacích proslovů a prezidentových odpovědí v průběhu cesty. Mnohé koncepty projevů jsou prezidentem opravované a doplňované; přiložené jsou i výstřižky z denního tisku.
Možnost srovnání textů ve Škrachově edici Cesty demokracie II, archivních dokumentů a tisku poskytla i publikace Obrátil, K. J.: Masaryk na Moravě a Slovensku. Brno 1921.