sv. 34 | List paní Rašínové po atentátu na Aloise Rašína [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 48. Strojopisné průklepy dopisu s drobnými opravami (ne rukou Masarykovou); strojopisný opis konečného znění dopisu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu (č. D 153/23).
Tiskneme s naším titulkem.