sv. 34 | Prezident republiky k úmrtí arcibiskupa dr. Stojana [1923]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 49. Původní Masarykův rukopisný koncept, datováno 30/9 ‘23, podepsáno T.G.M.; strojopisné opisy telegramu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy telegramu, č. D 5700/23.
  • Prezident republiky k úmrtí arcibiskupa dr. Stojana. Lidové noviny, 31, 1923, č. 492, s. 5, 2. 10. Otištěno též: Prezident republiky... Národní listy, 63, 1923, č. 270, s. 3, 2. 10. a v dalších listech.