sv. 34 | Prezident Masaryk o Červeném kříži [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 40. Strojopisné kopie Masarykova příspěvku, datováno 14. května 1921; opisy textu z denního tisku (Národní listy, 2. 9. 1921).
  • Původně otištěno v Bulletin de la lutte des sociétés de La Croix rouge, 2, 1921, č. 9, juin, Geněve. Prezident Masaryk o Červeném kříži. Lidové noviny, 29, 1921, č. 439, s. 2, 2. 9. Otištěno též: Projev prezidenta Masaryka. Národní listy, 61, 1921, č. 240, s. 3, 2. 9., a v dalších listech.