sv. 34 | List A. Jiráskovi k sedmdesátým narozeninám [1921]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu (č. A 593/21), datováno Lány dne 17. srpna 1921.
AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Opisy prezidentova dopisu A. Jiráskovi z denního tisku.
  • Prezident Masaryk Mistru Jiráskovi. Čas, 31, 1921, č. 196, s. 1, 23. 8. Otištěno též: Prezident Masaryk Mistru AI. Jiráskovi. Tribuna, 3, 1921, č. 197, s. 2, 23. 8., a v dalších listech.