sv. 34 | Pan prezident republiky na adresu slovenských biskupů [1922]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Původní strojopisný koncept telegramu navržený KPR, Masarykem zcela přepracovaný (rukopis tužkou), datováno 21. X. 22; strojopisné opisy telegramu.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy telegramu, nedatováno, podepsán T. G. Masaryk.
  • Pan prezident republiky na adresu slovenských biskupů. České slovo, 14, 1922, č. 198, s. 16, 22. 10. Otištěno též: Pan prezident republiky... Čas, 32, 1922, č. 248, s. 9, 22. 10., a v dalších listech.