sv. 34 | Telegram Herbertu Asquithovi k 70. narozeninám [1922]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95, 97, a AÚTGM, f. TGM-L, kr. 47. Strojopisné kopie telegramu v angličtině a českém překladu.