sv. 34 | Prezident Masaryk o Slovenském národním divadle [1921]

AÚTGM, f. TGM-L, kr. 41. Fotokopie strojopisného konceptu dopisu s Masarykovými opravami tužkou, datováno Capri, dne 31. července 1921; opisy textu z denního tisku.
  • Prezident Masaryk o Slovenském národním divadle. Lidové noviny, 29, 1921, č. 395, s. 3, 9. 8. Otištěno též: Prezident Masaryk o Slovenskom národnom divadle. Slovenský denník, 4, 1921, č. 179, s. 1, 9. 8., a v dalších listech.