sv. 34 | List F. Pantůčkovi k 60. narozeninám [1923]

Tiskneme s naším titulkem.
AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 95 a 97. Strojopisné opisy dopisu.
  • Blahopřání prezidenta republiky dr. Pantůčkovi. Lidové noviny, 31, 1923, č. 261, s. 5, 27. 5.